JETO DHE PUNO NE ITALI - 900 EURO + AKOMODIMI DHE USHQIMI I PERFSHIRE

EUROPEAN ACADEMY kerkon te punesoje kujdestare sociale ne Itali :
European Academy eshte nje AGJENCI SHERBIMESH qe ka si mision rekrutimin e personave qe jane te interesuar per te studiuar dhe punuar jashte shtetit perfshire programet e trajnimit profesional.
Objektivi yne eshte te rrise standartet profesionale duke ofruar oferta pune ne sherbime te ndryshme per formimin dhe zhvillimin profesional per te gjitha llojet e punesimit.
European Academy do te trajtoje te gjithe procesin nga aplikimi deri ne gjetjen e secilit kandidat edhe mbas punesimit te tij ne vendin e punes.

Kerkesat:

Te jete e komunikueshme dhe e sjellshme
Te kete nivel mesatar te gjuhes italiane
Te kete minimalisht arsim te mesem
Te kete deshiren dhe vullnetin per tiu nenshtruar trajtimit profesional
Te kete njohuri bazike kompjuterike
Mosha 25 – 45 vjec

Detyrat dhe pergjegjesite :

Te kete fleksibilitet ne punesimin jashte territorit shqiptar
Te kete disponibilitet ne transferimin dhe akomodimin sipas specifikave te punes vakante
Ti nenshtrohet programeve profesionale per asistence sociale paraprakisht ne Shqiperi
Te jete e disponueshme per nje periudhe te gjate punesimi

Dergoni CV tuaj ne adresen e-mail : curriculum@europeanacademy.al
Telefon : 355 67 500 0554
Personat do te kontaktohen nga sekreteria per te zhvilluar nje interviste prane zyrave tona.
Twin Towers Business Center - Kati 2°,
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana - Albania 1001